ارائه خدمات پزشکی بر بستر بلاک‌چین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: فاطمه عبداله

رایگان!
رایگان!
رایگان!

بیمه همتا به همتا مبتنی بر دفتر کل توزیع شده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: حمیدرضا پروازی

رایگان!

پکیج رویداد اسناد تجاری دیجیتال

اسنادی که در حوزه تجارت و بازرگانی مورداستفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان اسناد تجاری شناخته می‌شود که از نمونه‌های آن…
100 KAT1

تامین مالی جمعی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: جعفر محمدی

رایگان!

توسعه کیف توکن ققنوس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد امین فداالدینی

رایگان!

ثبت دارایی‌های فکری بر بستر بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: بهزاد پورنوری

رایگان!

حسابداری بر بستر بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: ناهید مهدی‌زاده

رایگان!
رایگان!

رایانش ابری غیر متمرکز با استفاده از بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مرتضی جوان

رایگان!

کاربرد بلاکچین در زنجیره تامین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: بنیامین عباسی

رایگان!

کیف پول‌های سخت افزاری (قسمت اول)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: سینا کلانی

رایگان!

کیف پول‌های سخت افزاری (قسمت دوم)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: سینا کلانی

رایگان!

یادگیری هوشمند مبتنی بر بلاک چین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: رضا نورمحمدی

رایگان!