1,000 تومان
رایگان!
رایگان!
رایگان!
رایگان!

ارائه خدمات پزشکی بر بستر بلاک‌چین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: فاطمه عبداله

رایگان!
رایگان!
رایگان!

بیمه همتا به همتا مبتنی بر دفتر کل توزیع شده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: حمیدرضا پروازی

رایگان!

تامین مالی جمعی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: جعفر محمدی

رایگان!

توسعه کیف توکن ققنوس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد امین فداالدینی

رایگان!

ثبت دارایی‌های فکری بر بستر بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: بهزاد پورنوری

رایگان!

حسابداری بر بستر بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: ناهید مهدی‌زاده

رایگان!

دوره اقتصادی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مسعود جعفری

سمت: کارشناس واحد اقتصادی شرکت ققنوس

رایگان!

دوره عمومی – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: دکتر ولی اله فاطمی

سمت: مدیرعامل شرکت ققنوس

رایگان!

دوره عمومی – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: رضا قربانی

سمت: رئیس هیئت مدیره موسسه راه پرداخت

رایگان!

دوره عمومی – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: کاوه مشتاق

سمت: کارشناس توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!