پکیج رویداد اسناد تجاری دیجیتال

اسنادی که در حوزه تجارت و بازرگانی مورداستفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان اسناد تجاری شناخته می‌شود که از نمونه‌های آن…
100 KAT1

کیف پول الکترونیکی CBDC

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

پنل تاثیر CBDC

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

پول رنگی

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

پول محلی

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

تهدیدات CBDC در ایران

مدرس: وحید صیامی

رایگان!