دوره عمومی – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: میرسهیل نیکزاد

سمت: مشاور مدیرعامل شرکت ققنوس

رایگان!