کیف پول الکترونیکی CBDC

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

پنل تاثیر CBDC

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

پول رنگی

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

پول محلی

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

تهدیدات CBDC در ایران

مدرس: وحید صیامی

رایگان!

استاندارد بیت‌کوین

مدرس: وحید صیامی

رایگان!