رایانش ابری غیر متمرکز با استفاده از بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مرتضی جوان

رایگان!

کاربرد بلاکچین در زنجیره تامین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: بنیامین عباسی

رایگان!

کیف پول‌های سخت افزاری (قسمت اول)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: سینا کلانی

رایگان!

کیف پول‌های سخت افزاری (قسمت دوم)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: سینا کلانی

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش پنجم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: پروانه شجاعی

سمت: کارشناس فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد امین فداالدینی

سمت: مدیر توسعه اکوسیستم فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مهدی ملاکی

سمت: مدیر زیرساخت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مهدی ملاکی

سمت: مدیر زیرساخت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی مقدماتی دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: حجت عباسی

سمت: مدیر آکادمی ققنوس

رایگان!